Vågan, Norge fra lufta av Tobias Bjørkli

Prissoner gir ulik strømpris i forskjellige deler av Norge

Strømmarkedet i Norge er delt inn i 5 ulike prissoner. Pris i hver prissone varierer på grunn av ulike faktorer som størrelse på marked, samt hvorvidt man bor i et område som er tilkoblet utenlandskabler. Det er også verdt å merke seg at privatkunder i Nord-Norge (NO4) ikke betaler MVA på strømprisen.

De 5 prissonene har følgende navn:

  • Øst-Norge (NO1): Oslo
  • Sør-Vest-Norge (NO2): Kristiansand 
  • Midt-Norge (N03): Trondheim
  • Nord-Norge (N04): Tromsø 
  • Vest-Norge (N05): Bergen

Spotpris hos Nord Pool

Hvis du besøker Nord Pool sine nettsider, kan du se dagens spotpriser, morgendagens spotpriser, gjennomsnittlige spotpris måned, og historiske priser. Disse prisene er bestemt av Nord Pool er innkjøpsprisen strømleverandørene må forholde seg til når de handler inn strøm på kraftbørsen.

Megawatt til Kilowatt
(MwH til KwH)

Når du ser spotprisen hos Nord Pool, er det to ting du må vite:

Prisen oppgis ofte i EURO og i pris pr megawatt. Mens privatkunder i norge får prisen oppgitt pr. kilowatt. For å få pris pr kilowatt i stedet for megawatt, må pris pr. MwH deles på 1000.


Slik regnes strømprisen.

Innkjøpspris
+ MVA
+ Påslag
+ Abonnementsavgift