Bærekraft i Hurum Kraft

For oss i Hurum Kraft betyr bærekraft å skape verdier for våre viktigste interessenter og for samfunnet vi er en del av. Vi tilbyr trygge og pålitelige strømavtaler i tillegg til at vi utvikler løsninger som hjelper kundene til å ta smarte energivalg. Hurum Kraft er en god arbeidsgiver, vi støtter vår kunder og leverandører både gjennom å dele av vår kunnskap om energi og i form av sponsormidler.

Hurum Kraft påvirker samfunnet og samfunnet påvirker oss. Arbeidet med samfunnsansvar hviler på en tett og åpen dialog med våre kunder og leverandører. Økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter for våre viktigste interessenter vurderes før vi tar beslutninger.

De beste løsningene finner vi sammen! Vi har mange partnere som deler vår ambisjon om å bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Åpenhetsloven

Vi i Hurum Kraft tar vårt samfunnsansvar på alvor, og er i gang med å iverksette Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (Åpenhetsloven) i virksomheten.

Les mer: Åpenhetsloven