Strøm og nettleie på samme regning

Mange nordmenn kan få strøm og nettleie på samme faktura. Bor du i et område som er koblet til strømnett fra en av følgende leverandører, går det helt av seg selv.

  • Elvia AS (tidligere Hafslund Nett, men ikke Eidsiva)
  • Norgesnett
  • Asker Nett (tidl. Hurum Nett)
  • Glitre Energi Nett
  • Lede

Vi ordner alt

Er du strømkunde hos Hurum Kraft og er tilkoblet et av nettområdene i listen over, får du strøm og nettleie fra din lokale netteier på samme regning uten å trenge å gjøre noe for det. Bor du utenfor et av områdene, får du automatisk to regninger – en for nett og en for strøm.