A. Standard kraftleveringsavtale og særvilkår

Vi bruker ”Standard kraftleveringsavtale” som er fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.


B. Leverandørbytte

Når du bestiller kraft fra Hurum Kraft gir du oss fullmakt til å si opp avtalen med kraftleverandøren du har i dag og til å ordne alle formaliteter med netteieren din m.m. Bytte skjer normalt innen 10 dager. 

Vi kredittvurderer alle nye kunder og kan avslå leveranse eller kreve garanti ved saklig grunn.

Hurum Kraft kan si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

Ved flytting følger kraftkontrakten deg til din nye adresse. Hurum Kraft har fullmakt til å hente inn nødvendig informasjon for å kunne levere.


C. Forhold for samtlige avtaler

Det er ønskelig at du oppretter avtale om elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Kunder uten dette får faktura med fakturagebyr per post. 

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlig avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Du kan kjøpe deg ut av avtaler med bindingstid for minimum kr 500.

Hurum Kraft kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv eller på annen egnet måte.

Dersom du har inngått en tidsavgrenset avtale og ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft aksept på fornyelse, vil du bli overført til kraftavtalen Spotpris.

Penger til gode blir trukket fra på neste regning. Du kan alternativt kontakte oss for å utbetaling til konto.

Renter og eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende lovverk påløper dersom faktura ikke betales ved forfall.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av din lokale netteier eller ved gjennomfakturering (Hurum Kraft viderefakturerer nettleien slik at du får kraft og nettleie på samme faktura).


D. Angrerett

Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende. Hvis levering har påbegynt før utløpet av angrefristen, må du betale for forbruket frem til opphør. 


E. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdigavgift (25% pr. 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdigavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.


F. Forhold knyttet til enkeltavtaler

F1. Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten. Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen, se punkt vedr. Frikjøp. Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F2. Spotpris

Hurum Kraft AS selger kraften til en gjennomsnittlig timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser i hht Nordpools områdepris.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F3. Lavpris

Kraftprisen som tilbys er en standard flytende pris. Prisen følger sesongmessige svingninger, og kan endres av Hurum Kraft.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.

F4. Barestrøm

Barestrøm er et tilbud til nye kunder. Det forutsetter at du oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Dersom dette ikke har skjedd innen tre måneder etter bestilling kan du bli overført til Spotpris-avtale. 

F5. Hurum Kraft GrønnStrøm (Plusskunde)

Hurum Kraft selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden pluss avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser i hht. Nordpools områdepris.
Overskuddskraft: Hurum Kraft  kjøper overskuddskraften fra kunde i henhold til inngått avtale.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr. måler kommer i tillegg.