Leveringsvilkår kraft

A. Standard kraftleveringsavtale og særvilkår

Vi bruker ”Standard kraftleveringsavtale” som er fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår for samtlige kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder, med mindre annet kommer frem av den enkelte avtale eller annet spesielt skriftlig grunnlag.


B. Leverandørbytte

Når du bestiller kraft fra Hurum Kraft gir du oss fullmakt til å si opp avtalen med kraftleverandøren du har i dag og til å ordne alle formaliteter med netteieren din m.m. Bytte skjer normalt innen 10 dager. 

Vi kredittvurderer alle nye kunder og kan avslå leveranse eller kreve garanti ved saklig grunn.

Hurum Kraft kan si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

Ved flytting følger kraftkontrakten deg til din nye adresse. Hurum Kraft har fullmakt til å hente inn nødvendig informasjon for å kunne levere.


C. Forhold for samtlige avtaler

Fakturering

Det er ønskelig at du oppretter avtale om elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Kunder uten dette får faktura med fakturagebyr (Kr 69,- pr. måned) per faktura. 

Prisendringer

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlig avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Hurum Kraft kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv eller på annen egnet måte.

Frikjøp av bindingstid

Du kan kjøpe deg ut av avtaler med bindingstid. Minimumsbeløp for frikjøp er kr 750,-.

Utløp av avtale

Dersom du har inngått en tidsavgrenset avtale og ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft aksept på fornyelse, vil du bli overført til kraftavtalen Hurum Kraft Spotpris.

Tilbakebetaling

Penger til gode blir trukket fra på neste regning. Du kan alternativt kontakte oss for å utbetaling til konto.

Forsinkelsesrenter og gebyr

Renter og eventuelle gebyrer i henhold til gjeldende lovverk påløper dersom faktura ikke betales ved forfall.

Nettleie

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen. Nettleien faktureres enten av ditt lokale nettselskap, eller som spesifisert på din strømregning ved såkalt gjennomfakturering (Hurum Kraft viderefakturerer nettleien slik at du får kraft og nettleie på samme faktura).


D. Angrerett

Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende. Hvis levering har startet, må du betale for forbruket frem til opphør av avtalen er gjennomført.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev, på telefon eller e-post).

Du kan benytte dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper. 


E. Avgifter

Prisene som oppgis for avtaler under punkt F (Privat) er inklusive merverdiavgift (25% pr. 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

Prisene som oppgis under punkt G (Bedrift) er eks. merverdiavgift.


F. Forhold knyttet til enkeltavtaler

F1. Hurum Kraft Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten. Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden.

Ved brudd av fastprisavtale før bindingstiden utløper, påløper det et bruddgebyr som tilsvarer erstatning for det tapet Hurum Kraft vil få for den gjenstående avtaleperioden. Dette beløpet beregnes ut fra differansen mellom avtalt pris og gjennomsnitt av fremtidig pris på Nasdaq for de gjenværende avtaletid. Minimumsbeløp for bruddgebyr er kr. 750,-.

F2. Hurum Kraft Spotpris

Hurum Kraft AS selger kraften til en gjennomsnittlig timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser iht. Nordpools områdepris.

Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg.
Avtalen har 1 mnd. prisgaranti. Ved endring av priselementer varsles det 30 dager i forveien.

F3. Hurum Kraft Lavpris

Kraftprisen som tilbys er en standard flytende pris. Prisen følger sesongmessige svingninger, og kan endres av Hurum Kraft.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg.
Avtalen har 1 mnd. prisgaranti. Ved endring av priselementer varsles det 30 dager i forveien.

F4. Barestrøm

Barestrøm er et tilbud til nye kunder, og har et eget sett vilkår som aksepteres ved avtaleinngåelse. Abonement forutsetter at du oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura). Dersom dette ikke har skjedd innen tre måneder etter bestilling kan du bli overført til en ordinær Hurum Kraft Spotpris-avtale. Avtalen har 1 mnd. prisgaranti. Ved endring av priselementer varsles det 30 dager i forveien.

F5. Hurum Kraft Solstrøm

Hurum Kraft selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden pluss avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser iht. Nordpools områdepris.
Overskuddskraft: Hurum Kraft  kjøper overskuddskraften fra kunde i henhold til inngått avtale.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg. Avtalen har 1 mnd. prisgaranti. Ved endring av priselementer varsles det 30 dager i forveien.

F6. Hurum Kraft Flat

Kunden avregnes etter flat spotpris pr. måned. i hht. Nordpools områdepriser + gjeldende påslag og statlige avgifter. Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg. Avtalen har 1 mnd. prisgaranti. Ved endring av priselementer varsles det 30 dager i forveien.

F7. Hurum Kraft Spotpris med binding 3/6/9/12

Hurum Kraft AS selger kraften til en gjennomsnittlig timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser iht. Nordpools områdepris.

Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg.

Avtalen har valgfri bindingstid på enten 3, 6, 9 eller 12 måneder. Alle avtaler med bindingstid kommer med en rabatt. Ved oppsigelse tilkommer bruddgebyr kr. 1200,- (ved bindingstid på 3, 6, eller 9 måneder) og kr. 1400,- for bindingstid på 12 mnd.

.

G. Forhold knyttet til enkeltavtaler Bedrift


G1. Fastpris Bedrift

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten.

Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunde kan kjøpe seg fri fra avtalen, se punkt vedr. Frikjøp. Ved brudd av fastprisavtale før bindingstiden utløper, påløper det et bruddgebyr som tilsvarer erstatning for det tapet Hurum Kraft vil få for den gjenstående avtaleperioden. Dette beløpet beregnes ut fra differansen mellom avtalt pris og gjennomsnitt av fremtidig pris på Nasdaq for de gjenværende avtaletid. Minimumsbeløp for bruddgebyr er kr. 750,-.

Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. måned pr. måler kommer i tillegg.

Prisene som oppgis er eks. merverdiavgift.

G2. Spot Bedrift

Hurum Kraft AS selger kraften til spot timepris/profilpris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Priser iht. Nordpools områdepris.

Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk. Avtalt fastbeløp pr. måned. pr måler kommer i tillegg.

Prisene som oppgis er eks. merverdiavgift.