Angrerett

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende. Hvis levering har startet, må du betale for forbruket frem til opphør av avtalen er gjennomført.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss på en tydelig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev, på telefon eller e-post).

Du kan benytte dette angreskjemaet, men det er ikke obligatorisk. For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.