Ikke lenger aktive strømavtaler

Her er en oversikt over strømavtaler vi tidligere tilbød.

Ønsker du å se våre aktive avtaler, finner du disse her.

Hurum Kraft Innkjøpspris

 • Spotpris timesspot fra Nordpool (vår innkjøpskostnad)
 • I tillegg kommer
  • Våre engroskostnader
   • Spotgebyr
   • Regulerkraftgebyr
   • Handelskostnader
  • Lovpålagte elsertifikater (varierer ihht. markedsprisen)
  • Totalt påslag er 9,65 øre/kWh inkl. el-sertifikat
 • Fastbeløp: 45,- pr mnd. 

Hurum Kraft Spotpris Privatkunder

 • Spotpris timesspot fra Nordpool (vår innkjøpskostnad)
 • I tillegg kommer
  • Våre engroskostnader
   • Spotgebyr
   • Regulerkraftgebyr
   • Handelskostnader
  • Lovpålagte elsertifikater (varierer ihht. markedsprisen)
  • Totalt påslag er 9,95 øre/kWh inkl. el-sertifikat
 • Fastbeløp: 25,- pr mnd. 

Hurum Kraft Fastkraftkontrakt

 • Fastpris.
 • Månedsgebyr: 25,- pr mnd. 
 • Laveste pris: 79 øre/kWh – Dyreste pris 162,9 øre/kWh.
 • Bindingstid. Bruddgebyr tilkommer.

Hurum Kraft Påskekampanje 2022

 • Spotpris.
 • Fastbeløp: 0,- pr mnd. 
 • Påslag er -2 øre/kWh inkl. el-sertifikat.
 • Prisen gjelder i 12 måneder
 • Ingen bindingstid og alltid etterskuddsvis betaling.
 • Etter 12 mnd. flyttes avtalen over til Hurum Kraft Spot.

Hurum Kraft Lavpris

Prisen endrer seg i takt med sesongene, helt uten bindingstid.

 • Avtalt fastpris, uten påslag.
 • Sesongjustert Fastpris, prisen endrer seg i takt med prisbildet og er helt uten bindingstid
 • Fastbeløp: 25,- pr mnd. 
 • Ingen bindingstid og alltid etterskuddsvis betaling.
 • Prisen kan endres med 30 dagers forvarsel.
 • Spotpris timesspot
 • Fastbeløp: 15,- pr mnd. 
 • Påslag er 0,6 øre/kWh inkl. el-sertifikat.
 • Ingen bindingstid og alltid etterskuddsvis betaling.