Strømforsikring Kraftalliansen ved uførhet og arbeidsledighet. Dekker også egenandel innboforsikring

kr 1,50 per dag

Med Strømforsikring fra Hurum Kraft blir strømregningen og nettleien betalt selv om du blir arbeidsufør eller ufrivillig arbeidsledig. Forsikringen dekker også egenandel for innboforsikringen ved skade knyttet til lyn og elektrisk fenomen. Prisen er bare kr 1,50 per dag.

Product price
Additional options total:
Order total:
Kategori:

Beskrivelse

Gjennom tilknytning til Kraftalliansen kan Hurum Kraft tilby strømforsikringen som inntreffer ved arbeidsuførhet og ufrivillig arbeidsledighet. Da blir både strømregning og nettleie betalt i forsikringsperioden. Strømforsikringen dekker også egenandelen under innboforsikringen ved skade oppstått som følge av elektrisk fenomen og lynnedslag.

Forsikringen kommer på strømregningen. Du betaler for perioden du har vært forsikret (“etterskuddsvis”).

Her kan du laste ned strømforsikring forsikringsbevis for å lese alle detaljer.

Her finner du Skademeldingsskjema strømforsikring Kraftalliansen.

Vennligst merk:
Fra 1. desember 2020 overtar AmTrust International Underwriters DAC
som leverandør av forsikringstjenesten. Da oppdateres vilkårene slik at dekningen for strømforsikringen blir enda bedre.

Dette innebærer at det ikke lenger vil være noe unntak ved pandemi. Dekningen utvides også slik at det gis utbetaling ved sykehusinnleggelse og død for personer som ikke er i arbeid.

Ellers fungerer strømforsikringen som før og prisen forblir uendret.