Opprinnelsesgarantier er merkeordningen for elektrisk kraft som Norge og EU bruker. Ordningen gir forbrukere og bedrifter mulighet til å velge strøm fra fornybare energikilder. Hurum Kraft vil gjerne bli «utsolgt» for opprinnelsesgarantier.

Strømmen i norske stikkontakter kommer fra alle mulige kilder som er koblet til strømnettet som Norge deler med mange europeiske land. For å gi virksomheter og forbrukere muligheten til å velge fornybar kraft, innførte norske og europeiske myndigheter i 2001 (Direktiv 2001/77/EC) ordningen med opprinnelsesgarantier.

Privatperson? Kjøp strøm med opprinnelsesgaranti her. 

Opprinnelsesgarantiene viser deg som strømkunde hvor mye kraft som er produsert fra en spesifikk energikilde. Som kraftleverandør kjøper Hurum Kraft opprinnelsesgarantier fra kraftprodusenter som eier energikildene. Gjennom dette kan vi tilby garanti for at det produseres like mye fornybar kraft som den kraftmengden du eller virksomheten din bruker.

 

Opprinnelsesgarantier i forskrift

Opplegget med opprinnelsesgarantier er satt godt i system gjennom en egen forskrift om opprinnelsesgarantier for produksjon av elektrisk energi.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger kraftleverandørene i Norge å informere om opprinnelsen til leveransene av elektrisk energi foregående år gjennom varedeklarasjoner. Også denne varedeklarasjonsordningen er godt regulert gjennom forskrift om kraftomsetning og nettjenester, paragraf 8-5.

Bedrift? Bestill kraft med opprinnelsesgaranti her (ta eventuelt kontakt om skreddersydde opprinnelsesgaranti-produkter!)

Velg fornybar energi

– Med opprinnelsesgarantier velger du bort ikke-fornybare energikilder til fordel for fornybare. Du bruker innkjøpsmakten til å øke etterspørselen etter miljøvennlig energi, forteller administrerende direktør i Hurum Kraft, Christian Aakermann.
– Ved å kjøpe kraft med opprinnelsesgaranti belønner du miljøvennlig kraftproduksjon både nå og i fremtiden. Vi har en serie standardprodukter i nettbutikken, I tillegg kan vi levere et bredt spekter av strømprodukter ut i fra ønsker, som for eksempel fra spesifikke vannkraftverk, sier Aakermann.

Mange problemstillinger reiser seg rundt ordningen

Christian Aakermann i Hurum Energi

– Vi har valgt å gi kundene mulighet til selv å velge kraftprodukter med opprinnelsesgarantier for å støtte oppunder fornybar energiproduksjon. Samtidig tilbyr vi teknologi som bidrar til bærekraft ved å gjøre det mulig for folk og samfunn å bruke mindre kraft, sier adm. dir. Christian Aakermann i Hurum Kraft.

Et viktig bidrag til miljøet

Ett forståelig ankepunkt er at kraften du får ut av stikkontakten dersom du kjøper opprinnelsesgaranti i dag, er den samme som du fikk i går uten opprinnelsesgaranti. Elektronene fra kraften med opprinnelsesgaranti kan rett og slett ikke styres inn i din stikkontakt.

Men, når stadig flere velger opprinnelsesgarantier fra fornybare kilder, vil interessen for fornybar energi øke på bekostning av ikke-fornybar.

– Vi vil gjerne at markedet skal bli «utsolgt» for opprinnelsesgarantier. En slik høy etterspørsel etter opprinnelsesgarantier vil øke utbyggingen av fornybar, miljøvennlig energi. De er dette du bidrar til ved å kjøpe opprinnelsesgarantier. Kraften du og får ut av stikkontakten vil dermed endre seg og gradvis få et større innslag av miljøvennlige kilder, sier Aakermann.

– Jeg kan selve velge om jeg vil kjøpe opprinnelsesgarantier eller ikke. Hvis jeg gjør det, så bidrar jeg til etablering av fornybar energi. Hvis jeg ikke gjør det, overlater jeg til markedet å regulere dette selv. Mitt private bidrag blir fryktelig lite i den store sammenheng. Men, for å få til et bærekraftig samfunn er det de mange små bidragene som skaper også de store resultatene, sier han.

 

Gir valgmuligheter av elektrisk energi

Aakermann vokste selv opp på en tid hvor folk lenket seg sammen både ved vassdrag og foran Stortinget i protest mot vannkraftutbygging. Nå er mediene preget av motstand mot etablering av vindkraftparker. Både vann og vind anses som miljøvennlige kilder, men sjeldent av folk som har opplevd store inngrep i lokalmiljøet sitt.

– Dette er ikke lett. Produksjon av elektrisk energi innebærer miljøinngrep. Innbyggermedvirkning og politiske prosesser bidrar til mest mulig riktige valg.
– I Hurum Kraft velger vi å gi folk valgmuligheter ut i fra deres egne preferanser. Vi har lansert garantiprodukter med bare vind eller kombinasjoner av vind og vann. I tillegg kan vi lage skreddersydde produkter for enkeltkunder helt ned til enkeltkraftverk.

 

Bidrar til redusert strømforbruk

Best av alt er å bruke mindre strøm. Ved første øyekast kan det virke pussig at Hurum Kraft faktisk jobber for at strømkundene til kraftselskapet skal kunne kutte strømforbruket.

Selskapet har en god app hvor kundene kan følge strømforbruket sitt og sammenligne med tidligere timer, dager, uker, måneder og år. Dette er bevisstgjørende i forhold til eget forbruk og kan bidra til å redusere det.

Kraftselskapet jobber dessuten gjennom et stort eierskap i Smartliv med å bygge teknologi som automatisk kan redusere strømforbruk når folk når visse terskelverdier, ikke er hjemme etc. Teknologien bidrar faktisk også til å følge og på sikt kunne regulere overforbruk av vann.

– Med denne type digitalisering bidrar vi til miljøet, mister vi inntekter fra strømsalg og øker inntekter fra attraktive, nye tjenester. Vi mener det er veien å gå både å støtte opprinnelsesgarantier og samtidig tilrettelegge praktisk for at hver enkelt og samfunnet som helhet kan utnytte ressursene våre bedre, sier Aakermann.