Hurum Kraft har investert i Smartliv for å stå styrket i et konkurranseutsatt marked for å sikre et godt lokalt tilbud og fortsatte utsikter til overskudd.

Norge er et lite land. Hva skal vi gjøre i konkurransen mot de store som har hjemmemarkeder og ressurser som vi bare kan drømme om? Kaste inn håndkleet? Nei. Norge satser på innovasjon. I vårt høykostland satser vi på kompetanseutvikling og spissteknologi som kan gi god uttelling.

Asker kommune-eide Hurum Energi tenker likt. Vi er et lite energiselskap. Vårt datterselskap Hurum Kraft selger strøm i konkurranse med Fjordkraft, Norgesenergi, Gudbrandsdal Energi, Tibber og flere.

Les mer: Norge er dårligst i Norden på innovasjon.

Innovasjon for fremtiden

Hva skal vi gjøre i konkurransen med de store og sterke? Kaste inn håndkleet?

Nei. Ikke vi heller. Derfor satser vi på innovasjon.

Innovasjon koster. I profesjonell innovasjonssammenheng blir det investert i mange idéer som gir tap når idéene ikke er gode nok. Men, så slår noen idéer til på en måte som bærer tapene og mer til.

Disse idéene vil bære fremover for Norge og forhåpentligvis for Asker kommunes Hurum Energi gjennom Hurum Krafts sitt datterselskap Smartliv (en salgs datterdatter).

 

Satser for kommunens innbyggere

Hurum Kraft har dyktige medarbeidere og en posisjon blant lokalbefolkningen som mange andre kraftleverandører misunner oss. Vi gir mye tilbake som sponsor av lokale idrettslag, stabil arbeidsgiver på Tofte og gjennom utbytter til vår kommunale eier som nå er Asker.

Det finns alternativer til å investere. Vi kan drive konkurranseutsatte Hurum Kraft videre slik som i dag uten innovasjonsaktiviteter. Men, det enorme prispresset på strøm er velkjent for folk flest. Marginene våre er under press. Uten mottiltak kan det gå feil vei selv om våre dyktige medarbeidere hver dag jobber for det motsatte.

Heller ikke Norge behøver å investere i innovasjon, men kan satse fullt og helt på olja og ta problemene når den tar slutt.

 

Vil skape resultater

Norge tenker ikke slik. Ikke vi heller. Vi har bestemt oss for å fighte. Selv om vi er små vil vi være gode. Vi har valgt innovasjon som har gitt et underskudd for Hurum Energi i 2019 etter mange år med gode overskudd. Vi velger en strategi som reduserer risikoen for en uviss fremtid og styrker mulighetene for positive resultater fremover.

Det kiler i magen, for også våre idéer kan slå feil. I over 100 år har vi imidlertid jevnt og trutt skapt store verdier for Hurum og etterhvert Asker kommune gjennom innovasjon og utvikling. I 2018 investerte vi i det spennende selskapet Smartliv gjennom en emisjon som ga oss en tilsvarende eierandel som de to gründerne Esmart Systems og Ringerikskraft.

Det var da nedlagt betydelig beløp i innovasjon i selskapet som var stiftet tre år tidligere. I 2019 fikk vi lyst til å eie mer av Smartliv for å satse på vår ekspertise på måleravlesning som vi bygde opp gjennom utrullingen av nye strømmålere. Også vannmålere skal leses av. Smartlivs teknologi kan brukes til dette, som også handler om grunnleggende det samme som salg og distribusjon av strøm: Kundene kan bruke mindre ressurser og få lavere kostnader. Samfunnet kan spare seg for utbygging av infrastruktur. Jordkloden blir mer bærekraftig.

Les mer: I fotsporene til Nicola Tesla

 

Vekker oppsikt

Før vi kjøpte ønsket både tidligere eiere og vi mest mulig presise verdier i balansen. Derfor ble verdiene nedskrevet med 25 millioner kroner. Da først kjøpte Hurum Kraft seg opp til 95 prosent eierandel. Vi ville ikke kjøpe før dette og betale for noe som var verdsatt for høyt.

Etter kjøpet har vi investert videre i teknologien og fortsetter selv om det unektelig vil påvirke regnskapet negativt inntil inntektene kommer. Folk hever øyenbrynene oppmerksomt av smart-teknologien vår og inviterer oss som foredragsholdere til konferanser.

Det styrker troen vår på å være på riktig vei i det utfordrende innovasjonslandskapet.