Hvordan kjøpe miljøvennlig strøm? Her få du svaret!

Du kan kjøpe miljøvennlig strøm ved å velge strømavtale fra kraftselskaper som gir deg opprinnelsesgaranti.

Pris for denne veiledningen:

NOK 0

Lesetid veiledningen om miljøvennlig strøm:

5 minutter


Dette trenger du:Ha adresse og kontaktdata klare med tanke på leverandørbytte!Les og lær her om hva miljøvennlig strøm er

Hva er miljøvennlig strøm? Uansett type miljøvennlig strøm du ønsker så kan du sikre at strømmen garantert blir levert inn på strømnettet. Ut av stikkontakten kommer likevel strøm fra alle mulige kilder fordi alle strømleverandører er koblet til det samme strømnettet. Hvor strømmen kommer fra har norske og europeiske myndigheter (strømnettet vårt er koblet til andre land) lagd et garantisystem for. Leverandører av miljøvennlig strøm kan bare levere strømmen én gang (ellers er det lureri). Gjennom opprinnelses-sertifikater kan du kjøpe denne strømmen. Miljøvennlig strøm er med andre ord strøm strømleverandøren din kjøper for deg og som garantert blir levert inn på strømnettet. Når mange gjør dette, vil produsentene av miljøvennlig energi etterhvert gå tomme for miljøvennlig energi og tenke at "oisann, vi må bygge ut enda mer miljøvennlig strøm". Ved å kjøpe strøm med opprinnelsegaranti sikrer du deg dermed strømleveranser tilsvarende forbruket ditt ut på strømnettet samtidig som du bidrar til å initiere mer miljøvennlig energi. Dersom mange gjør dette og da samtidig avstår fra å kjøpe strøm fra mindre bærekraftige strømkilder, så vil andelen av miljøvennlig strøm på nettet øke til fordel for klimaet. I en ideell verden så var alle strømnett i verden koblet sammen samtidig som alle strømkunder kjøpte strøm med opprinnelsegaranti. Da ville klimaproblemer relatert til strømforbruk bli borte. En slik verden har vi ikke, men ordningen med opprinnelsesgarantier beveger oss i riktig retning.


Hvilken type miljøvennlig strøm skal jeg velge? Finnes egentlig miløvennlig strøm? Siden all strømproduksjon på en eller annen måte er basert på et maskineri med "deler" fra naturen så blir jo miljøet belastet. Spørsmålet blir da; hva belaster miljøet minst? Også dette går det an å ha ulike perspektiver på. Noen syns atomkraft er vår reneste energiform. Andre syns vindkraft, mens kritikerne er opptatt av miljøinngrep vindkraft gir i naturen. Til produksjon og installasjon av solcellepaneler er det også knyttet miljøinngrep. Vi er stolte av vår miljøvennlige vannkraft i Norge, men stridighetene har vært mange i forhold til naturinngrepene vannkraftutbygging innebærer. Illustrasjonen er fra blogginlegg på NTNUs nettsted og viser et oppsett fra FNs klimapanel om miljøinnvirkning fra ulike strømkilder. Den kan være et utgangspunkt for å finne svaret på spørsmålet: "Hvilken type miljøvennlig strøm skal jeg velge?"


Strømleverandører med opprinnelsesgarantier Det er ikke så mange strømleverandører som tilbyr opprinnelsesgarantier. Framtiden i våre hender har lagd en oversikt over leverandører av miljømerket strøm. De oppdaterer når de mottar opplysninger om nye avtaler. Derfor kan oversikten være et godt utgangspunkt.Orientér deg på strømleverandørenes nettsteder

Sjekk ut nettstedene til leverandørene og velg miljøvennlig strøm Nå har du kanskje besluttet hvilken type miljøvennlig strøm som passer for deg? Da er neste skritt å velge et miljøvennlig strømabonnement etter ditt eget hjerte. Her på denne siden finner du vindkraft og kombinasjoner av vindkraft og norsk vannkraft. Andre leverandører vil gi deg andre muligheter. Vår erfaring er at uansett hvilken leverandør du velger så vil det være lett å bytte. Leverandøren du velger vil som regel ordne alt det praktiske også med din gamle strømleverandør.