Nicola Tesla utviklet vekselstrøm (AC) som ble ført til folk fra Niagara Falls i 1896. Thomas Edison tapte konkurransen med sitt konsept for likestrøm (DC). Hurum energiverks satsing tilbake i 1919 var et stort, risikabelt og vellykket løft til glede for industri, virksomheter og folk flest.

I dag er energiverket blitt Asker kommune-eide Hurum Energi AS. Vi har altså over 100 år gamle tradisjoner innen utvikling og innovasjon, og har vært pionerer i å få strøm frem til folk. I Hurum Nett løser våre ingeniører og medarbeidere utviklingsoppgaver hver eneste dag. I vårt lille konsern finner vi opp både helt nytt og lager daglig smarte, praktiske løsninger for å sikre fremføring av strøm.

Mens strøm og strømnett nå er en selvfølge, startet det faktisk med Nicola Tesla som vant kampen for vekselstrøm som leveranseform frem til folk, mot Thomas Edison som med sitt ønske om likestrøm tapte.

 

I Teslas fotspor

Tesla var aktiv i å grunnlegge kraftproduksjon ved Niagara Falls som så ble ført frem med strømnett til mottakerne fra 15. november 1896. Tesla var lenge ukjent i vår tid, men hedres han gjennom bilmerket.

Han slet lenge økonomisk og med manglende anerkjennelse for sin innovasjonsvirksomhet. Men, til slutt kikket man rundt seg i USA og erkjente at Tesla var mannen som sørget for at byer og land lyste elektrisk, og ga ham en pensjon mot slutten av livet.

Som i Teslas pionervirksomhet gikk strømleveranser og strømnett hånd i hånd. Slik var det også lenge på Hurum. Men, med årene har denne situasjonen forandret seg. I Norge har ikke myndighetene ønsket at det skal etableres konkurrerende strømnett. Derfor har vi bare ett lokalt strømnett i kommunene. I Asker er det forskjellige eiere av nettene i gamle Asker, Røyken og Hurum. Like fullt er det ikke flere nett hvert sted, men ett hvert sted.

 

Fortsatt innovasjon

Myndighetene har krev til alle energiselskaper at virksomheten skal splittes i et eget firma for strømnett og et eget for salg av strøm/elektrisk kraft. Hos oss er dette henholdsvis Hurum Nett og Hurum Kraft, begge datterselskaper av Hurum Energi.

Hurum Nett er underlagt strenge restriksjoner. Dette og alle andre nettselskaper er jo monopolister. Nettselskapet vårt er veldrevet, leverer strøm stabilt til Hurum og planlegger kontinuerlig utvidelser for økt kapasitet til nye kunder.

Infrastrukturer inkludert strømnett er nå under digitalisering for å skape bedre styring, utnyttelse og kostnadskontroll. Vi har valgt å satse på innovasjon for å være med på dette og møte markedets behov og forventninger også de neste 100 år.