For at vi kan trygt installere ladeboks hjemme hos deg:

Hurum Kraft installerer i samarbeid med installatører for å montere lader hjemme hos kunder. Vårt pakketilbud er basert på typiske boliger i Norge. Men i et land hvor alle bor forskjellig, er det noen forbehold installatør må ta rundt installasjon. 

I forkant av installasjonen vil installatør ta kontakt for å gjennomgå installasjonsprosessen, og avtale alt praktisk rundt dette.

Installasjonen inkluderer

 • Installasjon av ladeboks på egnet vegg eller flate.
 • Installasjon av sikring i et eksisterende sikringsskap. 
 • Opptil 10 meter kabelføring fra sikriingsskap til ladeboks.
 • Samsvarserklæring
 • Du må selv ha ladekabel som går fra ladeboks til bil.
 • For å nedbetale ladeboksen, må du være (eller bli) strømkunde hos Hurum Kraft.

Disse forbeholdene må vi ta:

 • Biler som krever 400V for lading trenger egen trafo på 230V nett. Hvis dette må monteres, blir det tillegg i prisen.
 • Overspenningsvern i sikringsskapet. Mangler dette, kan vi montere, men det er en kostnad som installatør må ta ekstra betalt for.
 • Installatør må ha grei tilkomst til sikringsskapet. 
 • Det må være nok kapasitet på ditt elektriske anlegg, samt plass i sikringsskapet til å montere inn ekstra sikring.
 • Vi kan ikke grave eller strekke luftstrekk og liknende. Denne type arbeid må installatør må ta ekstra betalt for. 
 • I de tilfellene hvor ekstra arbeid må utføres som utløser ekstra betaling, kan installatør fakturere kunde direkte. 

Velger du nedbetaling er bindingstid og beløp som følger:

 • Kr 99,- pr. måned over 60 måneder
 • Kr 199,- pr. måned over 60 måneder