Fått SMS fra Lets Pay med oss som avsender?

Fått SMS fra Lets Pay med oss som avsender?

Vi har begynt med en ny type elektronisk betalingspåminnelse til privatkunder via Lets Pay. SMSen er fra oss, og er trygg å åpne. Lenken lar deg betale enkelt, og du slipper forholde deg til ting som KID og konto.  Slik fungerer det: Du mottar SMS med påminnelse om...
Hurum Kraft møter konkurransen gjennom investering i Smartliv

Hurum Kraft møter konkurransen gjennom investering i Smartliv

Hurum Kraft har investert i Smartliv for å stå styrket i et konkurranseutsatt marked for å sikre et godt lokalt tilbud og fortsatte utsikter til overskudd. Norge er et lite land. Hva skal vi gjøre i konkurransen mot de store som har hjemmemarkeder og ressurser som vi...
Hurum elverk og Nicola Tesla

Hurum elverk og Nicola Tesla

Nicola Tesla utviklet vekselstrøm (AC) som ble ført til folk fra Niagara Falls i 1896. Thomas Edison tapte konkurransen med sitt konsept for likestrøm (DC). Hurum energiverks satsing tilbake i 1919 var et stort, risikabelt og vellykket løft til glede for industri,...
Strøm til Asker og Røyken fra kommunens eget kraftselskap

Strøm til Asker og Røyken fra kommunens eget kraftselskap

Asker, Røyken og Hurum får strøm fra sitt eget kraftselskap Asker og Røyken får strøm fra sitt eget kraftselskap Hurum Kraft etter kommunesammenslåingen. Hurum Kraft er blant markedets billigste strømleverandører over tid. Strømselskapet sater også på...
Gjennom sponsoring støtter vi lokalmiljøet

Gjennom sponsoring støtter vi lokalmiljøet

Hurum Kraft støtter lokalmiljøet gjennom sponsoring. Vi har mange lojale kunder lokalt. Det viser vi blant annet gjennom mange sponsorater. “Vil dere støtte idrettsaktivitetene våre, da?” Slik ble en strømselger utfordret av en leder i et av idrettslagene...