Billig strøm-leverandør – slik unngår du fellene!

Billig strøm er noe som alle vil alle ha. Derfor er tilbudene om billig strøm mange i strømmarkedet. Skal du slå til på det første og beste? Ikke nødvendigvis. Her får du tips for hvordan du unngår fellene i jakten på billig strøm-leverandør.

Denne veiledningen koster:

NOK 0

Tidsforbruk for å lese veiledningen om billig strøm:

6 minutter


Dette trenger du:Sjekk hvor mye strøm du bruker og hvilken kommune du bor i!Hva er "billig strøm" akkurat for deg?

Er spotpris billig strøm for deg Forbrukerrådet skriver at spotpris er den type billig strøm som er billigst over tid. Spotpris et populært strømprodukt. Strømprisene svinger. Som kunde på spotpris betaler du det strømleverandøren betaler med tillegg av en fast månedspris og et påslag som dekker lovpålagte elsertifikater, avgifter og fortjeneste. Men, så er det bare det, at ikke alle er komfortable med disse daglige svingningene i pris. Det gjelder særlig i perioder hvor prisene er høye. Hvilken svingnings-risiko du foretrekker er derfor viktig i vurderingen av hva som er riktig billig strøm-abonnement for deg.


Er fastpris riktig billig strøm for deg Ved å velge fastpris strø binder du strømprisen for en periode på for eksempel 12 måneder, 1 år. Ved fastpris vet du på forhånd hvilken pris som du skal betale. Da slipper du ubehaget dersom strømprisene brått blir veldig høye. Du får heller ikke nyte godt av perioder med lavere pris. Uten at historiske tall er noen garanti for fremtiden, er det imidlertid ofte slik at det er i kalde perioder at både strømpriser og strømforbruk er høyt – og ofte lavest når det er varmt og lite strømforbruk. Derfor syns noen at det går fint å leve med at de går glipp av lave strømpriser i varme sommerperioder så lenge de har forutsigelig pris om vinteren.


Også andre strømavtaler kan være billig strøm På strømpris.no er det også en fane som viser "Andre avtaler". Vi liker forskjellige ting og har forskjellige tålegrense for risiko. Kanskje finner du her tilbud som passer godt for akkurat deg. Det finns til og med ekstra risikable strømprodukter som kan falle rimeligere ut enn spotpris – ekstra risikable fordi noe kan slå feil og resultatet bli dyrere priser. Under andre avtaler kan du også finne kampanjer som kanskje gir deg billig strøm en kort periode og ekstra dyr strøm deretter. Hos oss har vi kampanjer som gir billig strøm først og vanlig, billig strøm senere.Orientér deg på Forbrukerrådets strømpris.no

orientér deg på Forbrukerrådets strømpris.no På www.strømpris.no kan du sjekke dagens priser ved å legge inn forbruket ditt og kommunenavn. Nå som du kanskje har gjort deg opp en formening om hva som er billig strøm for akkurat deg, kan du få mye godt utav å lese litt der.


Hva er billig strøm over tid Strømpris.no er blitt en viktig salgskanal for mange strømleverandører. Noen spekulerer i å legge lokketilbud som er lite lønnsomme for dem selv og som de etter en tid forandrer på så strømmen ikke forblir billig. Andre kan kreve forhåndsbetaling. Bildet viser priser 4. mars 2020 (merk! Angivelsen av måneder/mnd. er hvor lenge du er garantert prisen/prisbildet som inkluderer fastpriselement, ikke bindingstid som ved fastpris). Det gjelder å finne billig strøm-leverandører som holder seg på samme prisnivå over tid. Kanskje kan det derfor lønne seg å se litt nedover listen og finne en leverandør som du stoler på. En del strømleverandører gir dessuten noe tilbake til samfunn og lokalmiljø gjennom sponsorater og lignende. Med andre ord kan billig strøm ha flere aspekter som det er verdt å notere seg. Målet til de fleste er tross alt å skaffe seg billig strøm over lengre tid!
Billig strøm-leverandør unngå fellene For å oppsummere før du velger billig strøm-leverandør: Tenk igjennom hvilken type strømkunde du er! Spotpris, fastpris eller av andre typer strømabonnementer? Dette er viktig! Selv om noen for eksempel skulle si at spotpris er det billigste, så er det ikke sikkert at pris er det eneste som er viktig for deg og nattesøvnen. Ta deretter en tur strømpris.no og se på prisene eller kontakt oss for uforbindtlig veiledning. Heldigvis er det mest skikkelige folk i strømbransjen, men undersøk blant annet betalingsalternativene (forskuddsbetaling vs. etterskudd, som er det vanligste).